[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ploy school
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
เมนูหลัก
โรงเรียนสุจริต ITA
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 12 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning

ความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ประวัติความเป็นมา  
 

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

    โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ตั้งอยู่เลขที่ ๓  หมู่  ๙  ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๓๐  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต ๑    โทรศัพท์  ๐-๒๔๖๒-๖๒๘๙ , ๐-๒๔๖๒-๕๒๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๒-๖๒๘๙  
                              
E-mail    ploy_school@yahoo.co.th   
Website   www.ploy.ac.th

       เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีเนื้อที่  ๔  ไร่  ๙๒  ตารางวา ตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองลัดหลวง เขตพื้นที่บริการ ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๙, ๑๐, ๑๑ ต.บางพึ่ง
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
      ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
            ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๗  โรงเรียนเดิมตั้งอยู่ในวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร ชื่อว่า โรงเรียน
วัดไพชยนต์พลเสพย์ (บวรวิทยาคาร)
พ.ศ. ๒๕๑๐ นายเฉลา ขาวผ่อง (อาจารย์ใหญ่) ได้ติดต่อขอบริจาคที่ดิน จำนวน ๓ ไร่ และได้รับ
บริจาคเงินสด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากนายกร จาตุรจินดา เพื่อสมทบสร้างอาคาร “นางบ้วย ศิวพฤกษ์”
          พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ รวมเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๑๖ ห้องเรียน
          พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้ย้ายสถานที่โรงเรียนจากวัดไพชยนต์พลเสพย์ มาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา  เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่มารดาของนายกร  จาตุรจินดา ผู้บริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการ และได้สร้างอาคารชั้นเดียวขึ้นใหม่อีก ๑ หลัง โดยใช้วัสดุเก่าจากอาคารเรียนในวัดไพชยนต์พลเสพย์ ชื่อ อาคารคุณแม่พิมพ์ ครูไพศาล ตามชื่อของผู้บริจาคเงิน
           พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณจาก อบจ.สมุทรปราการ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๔ ห้องเรียน และได้ต่อเติมอีก ๔ ห้องเรียน (ประสบอัคคีภัยปี ๒๕๓๗ )
           พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
          พ.ศ. ๒๕๓๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาทในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ     กรมสามัญ ชนิด ๓๑๘ ล/๓๐  และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทดแทนอาคารแบบ ๐๑๗
         พ.ศ. ๒๕๕๕ นางอมรพันธ์  พุ่มภชาติ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้รับงบประมาณสพฐ.สร้างส้วมนักเรียนมัธยม ๓๕๕,๐๐๐ บาท ปรับปรุงห้องน้ำครูอาคารกรจาตุรจินดา ๔ ห้องเป็นเงิน ๔๑,๓๐๐ บาท โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา สร้างส้วมนักเรียนมัธยมศึกษา ๕๕๕,๐๐๐ บาทงบประมาณของทางราชการ
           พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับปรุงห้องพระพุทธศาสนา ห้องน้ำครูพระสอนศีลธรรม ๒ ห้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น
๒๗๕,๐๐๐ บาท จากการบริจาคของพระสรรเสริญ  เขมิโก พระสงฆ์วัดไพชยนต์พลเสพวรวิหารและญาติธรรม ได้ทาสีอาคารเรียน ๓๑๘ ล/๓๐ และปรับปรุงบริเวณประกอบอาหาร ใช้งบประมาณ ๓๑๖,๘๐๐ บาท จากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
        พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ คือ ย้ายเสาธง ทำรางระบายน้ำ ปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้อำนวยการ ปรับปรุงที่จอดรถผู้ปกครอง พื้นวางเครื่องเล่นสนาม
      พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของ ม.๙ ต.บางพึ่ง จำนวน ๓๖๔,๐๐๐ บาท       ปูกระเบื้องห้องเรียนและห้องพิเศษอาคารกรจาตุรจินดา อาคารนางบ้วยศิวพฤกษ์ จำนวน ๙ ห้องเรียน ปรับปรุงบริเวณพื้นที่บ้านนายกิตติพล  เปลื้องนุช ซึ่งย้ายออกตามคำสั่งศาล วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท จัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทาสีภายนอกอาคารนางบ้วยศิวพฤกษ์ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
         พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครลัดหลวง จำนวน ๕๕๕,๐๐๐ บาท จัดทำศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับงบประมาณจากจังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
        ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน ๒ หลัง  คือ อาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  ขนาด ๑๖ ห้องเรียน และอาคารเรียนแบบกรมสามัญ ชนิด ๓๑๘ ล/๓๐  ขนาด ๑๘ ห้องเรียน อาคารประกอบ ๕ หลัง  รวมห้องเรียนทั้งหมด ๑๔  ห้องเรียน  ส่วนห้องอื่นๆ จัดเป็นห้องพิเศษ เช่น ห้องธุรการ ห้องภาษาอังกฤษ  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องพระพุทธศาสนา  ห้องแนะแนว  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องคหกรรม  ห้องสมุด  ห้องพัสดุห้องเรียนเด็กพิเศษ ห้องฝึกอาชีพ ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์  ห้องประชุม  เป็นต้น