วิสัยทัศน์โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา.....โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบองค์รวม สู่ความเป็นเลิศ .......ปรัชญาโรงเรียน......การศึกษาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ........เอกลักษณ์.........โรงเรียนวิถีพุทธ ........อัตลักษณ์.........กีฬาเด่น

ผู้บริหารโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร

คู่มือนักเรียน

หลักสูตรแกนกลาง 2551
การประกันคุณภาพ
  ด้านคุณภาพผู้เรียน
  ด้านการจัดการศึกษา
  ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
  ด้านมาตรการส่งเสริม
  สรุปผลการประเมิน 

ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน

  งานทะเบียนโรงเรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานการเงิน
  จัดซื้อจัดจ้าง

  แบบฟอร์มต่างๆ

  ประกาศผลสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ตณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาไทย
  ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม
 สุขศึกษา พลศึกษา

 ศิลปะ

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คู่มือใช้งานคลังข้อสอบ online
ติว O-Net ป.6 ม.3
 

ประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์+พันธกิจติดต่อเราคู่มือใช้งานระบบ E-officeระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง ๔ ท่าน คุณครูสุพจน์ โหสุวรรณ /คุณครูวรรณา กองสมบัติ / คุณครูอรัญญา จักหงษ์สุวรรณ / คุณครูสำราญ ใบบัวเผื่อน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ครูดีศรีแผ่นดิน" ในวันครู ครั้งที่ ๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘........

 

 

 
 
 

 
 ปฏิทินการศึกษา เดือนกันยายน 2559  

Website counter

 

 

 

 

 

 กิจกรรมปีการศึกษา 2559  

เว็บไซต์แนะนำสำหรับครู

 

 

 
  ดูหนัง ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ทีวีย้อนหลัง อ่านหนังสือพิมพ์ ข่าว นิตยสาร ออนไลน์ ที่นี่
 
 
 

 
   
 
 
 

 ข่าวเด่นวันนี้ (Today news)

ข่าวกีฬา (Sport news)

 วันสำคัญต่าง ๆ

 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา เลขที่ 3  หมู่ 9  ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-2462-6289 โทรสาร 0-2462-5285 อีเมล์ ploy_school@yahoo.co.th

Copyright © 2007  PloyJaturaJinda School SP-Area 1  Last update  Wednesday, 07 September 2016