ชื่อ - นามสกุล :นายกัณฑ์พษิสฐ์ อ่อนตาจันทร์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :วิทยาการคำนวณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ทดสอบ