ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพนิตสุชา จำเมือง
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :