ชื่อ - นามสกุล :นายเริงชัย แพงแก้ว
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :พลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ