ชื่อ - นามสกุล :ครูพรพรรณ วีรโรจน์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :ศิลปะ นาฏศิลป์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เลขาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :