ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรทิพย์ โต๊ะกลม
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :สังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :