[ okyou ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นานา นาซ่า
ชื่อเล่น : 
ยูยา
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
19/1/2540
อายุ : 
25
เพศ : 
ไม่แน่ใจ
E-mail : 
kannikanam489@gmail.com  
ที่อยู่ : 
22/53
อำเภอ : 
กมลาไสย
จังหวัด : 
กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ : 
46130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0689547895
สถานที่ทำงาน : 
นักวิชาการ/นักวิจัยค้นคว้า
การศึกษา : 
ปริญญาโท