[ mnmn11 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
อริสรา นามสมบัติ
ชื่อเล่น : 
โม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
14/4/2544
อายุ : 
19
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
namsmbatixrisra@gmail.com  
ที่อยู่ : 
27/2
อำเภอ : 
บ้านฝาง
จังหวัด : 
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 
40270
เบอร์โทรศัพท์ : 
0618256981
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา